Skip to main content

Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă

Despre proiect

Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget:  20,231,260 RON;

Parteneri: Fundația Roma Education Fund Romania (REF) – solicitant; Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială;

Perioada de implementare: Septembrie 2010 – August 2013

Obiective

  • Asigurarea accesului egal la educație pentru 1250 elevi romi din clasele V-VIII, prin acordarea de sprijin financiar și servicii de mentorat;
  • Creșterea oportunităților de accesare a învățământului secundar pentru un număr de 750 de elevi de clasa a VII-a și a VIII-a, prin dezvoltarea și implementarea de servicii de mentorat și suport educațional suplimentar.