Skip to main content

“Mainstream Job” – calificare inteligentă pentru bunăstarea socială a romilor

Despre proiect

„Mainstream Job” – calificare inteligentă pentru bunăstarea socială a romilor

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

ID:142679

Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/142679

Parteneri: Agenția Națională pentru Romi– solicitant;

Obiective

Obiectivul generalPromovarea accesului egal la formare profesională, ocupare, în vederea creării unei piețe a muncii inclusive pentru romi.

Obiective specifice:

  • Creșterea conștientizării necesitații incluziunii romilor pe piața muncii.
  • Dezvoltarea deprinderilor de formare profesională pentru populația de romi pentru a accesa un loc de muncă.
  • Asigurarea sustenabilității muncii cu populația de romi prin întărirea parteneriatului din cadrul proiectului.