Skip to main content

Achiziții

ANUNȚURI ACHIZIȚII

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), anunță atribuirea contractului de servicii de catering pentru sesiunile de antreprenoriat organizate în cadrul proiectului „INCLUZIV – Acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI”, cod Smis 140013, Societății GEORGIA CATERING SRL, în urma derulării procedurii proprii, conform Normelor interne.

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), vă invită să participați la achiziția având ca obiect:

  • Servicii de catering pentru sesiunile de antreprenoriat organizate în cadrul proiectului: „INCLUZIV – Acțiuni complexe de îmbunătățire a calității vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economică pentru populația din CHEȚANI”, cod Smiș 140013, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014- 2020

55523000-2 – Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții

Data limită de depunere a ofertelor: 11.10.2021, ora 12.00, la sediul Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), din Cluj Napoca, str. Țebei nr. 21, județul Cluj.