Skip to main content

Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii

Despre proiect

Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget:  9.318.328,76 RON;

Parteneri: Roma Education Fund, Centrul de Dezvoltare pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Maramureș;

Perioada de implementare: Decembrie 2010 – Noiembrie 2012. Țara de intervenție: România.

Obiective

Obiectivul general – Facilitarea accesului pe piața muncii în scopul reducerii excluziunii sociale, discriminării și riscului de sărăcie a tinerilor de etnie roma din regiunile de dezvoltare Nord-vest, Centru și București-Ilfov.

Activități

Activități principale: Reactualizare acreditare informare, consiliere și mediere a solicitantului, selecție beneficiari, consiliere și orientare profesională, consiliere în prevenirea disfuncțiilor sociale; facilitarea accesului la cursuri de calificare profesională, mediere pe piața muncii, campanie de informare și prevenirea discriminării pe piața muncii.

Rezultate

  • 130 participanți la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care 130 romi;
  • 727 persoane informate și consiliate;
  • 89 persoane angajate – acces pe piața muncii;
  • un ghid Pregătiți pentru viitor;
  • o campanie de informare și promovare pentru schimbarea atitudinii față de grupurile vulnerabile;
  • 721 tineri romi informați și consiliați în prevenirea disfuncțiilor sociale;
  • 274 tineri sprijiniți în căutarea unui loc de munca;
  • 46 subvenții pentru plata salariilor proaspăt angajați.