Skip to main content

ACUM PENTRU VIITOR

logo-proiect-Acum-pentru-Viitor-

Despre proiect

„ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș”

Proiectul se adresează unui număr de 750 de persoane din municipiul Târnăveni, și care locuiesc în 5 zone urbane marginalizate (ZUM): ZUM 1 (Str. Avram Iancu, Str. Plugarilor, Str. Câmpului), ZUM 2 (Str. Dezrobirii, Str. Macului, Str. Cerbului, Str. Avram Iancu, Str. 1 Iunie, Str. 13 Mai), ZUM 3 (Str. 1 Iunie, Str. Fagului, Str. Macului, Str. Pinului, Str. Toamnei), ZUM 4 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu), ZUM 5 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu, Str. Măceșului, Str. Melodiei, Str. Cart. Dâmbău).

Finanțatori: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/18/4/1/101455

Parteneri: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundația Buckner (Partener 3), Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4)

Perioada de derulare: 36 luni, în perioada August 2017 – Octombrie 2020, (proiectul a fost suspendat în perioada 01.04.2020 – 16.06.2020)

Bugetul total al proiectului este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei.

Obiective

Obiectivul generalpromovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1 – Acordarea și dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obținerea de acte de proprietate și identitate, îmbunătățirea condițiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Târnăveni, județul Mureș aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Obiectiv 2 – Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de muncă pentru 376 de persoane din municipiul Târnăveni, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Obiectiv 3 – Sprijinirea creșterii calității actului educațional pentru 120 de copii preșcolari și școlari și 40 de tineri și adulți din cadrul persoanelor din municipiul Târnăveni, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Activități

Activitatea 1. Managementul proiectului

Activitatea 2. Informare și publicitate

Activitatea 3. Realizarea procesului educativ de recuperare şcolară şi încurajare pentru 120 de copii preșcolari şi scolari şi 40 de tineri şi adulţi pentru programul A doua Şansă

Activitatea 4. Sprijinirea a 376 de persoane din comunitățile țintă vizate pentru creșterea accesului pe piața muncii

Activitatea 5. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu pentru 120 de persoane

Activitatea 6. Sprijinirea dezvoltării si furnizării de servicii socio-medicale la domiciliu și în cadrul centrului comunitar integrat pentru 750 de persoane din comunitățile țintă vizate

Activitatea 7. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă

Activitatea 8. Acordarea de asistență juridică pentru reglementări acte de proprietate, identitate, stare civila, de obținere a drepturilor de asistenta sociala

Activitatea 9. Campanii de informare și conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activa și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confrunta comunitatea/Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate