Skip to main content

Despre noi

ISTORIE

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) a fost înființată în decembrie 1999 ca o organizație desprinsă din Fundația pentru o Societate Deschisă, cu misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților de romi din România.
RCRC este un partener puternic pentru ONG-urile și comunitățile de romi. CRCR este percepută ca o organizație eficientă și credibilă de către comunitățile de romi și ONG-uri, structurile administrației publice și alte structuri instituționale.

În ultimele două decenii, CRCR s-a implicat activ în acțiuni de dezvoltare a societății civile, programe de instruire, facilitarea dezvoltării comunităților, promovarea culturii și limbii romani, acțiuni antidiscriminare, crearea unei noi elite tineri activiști de etnie romă, educație, ocupare, participarea publică a romilor etc. O valoare esențială este participarea activă a romilor la toate aspectele vieții comunitare.

Activitatea operațională a CRCR include programe de formare, consultanță și dezvoltare comunitară integrată în comunitățile de romi. Activitatea de finanțare a RCRC a presupus gestionarea de granturi și programe de burse, inclusiv administrarea programelor de granturi ale Uniunii Europene și EAA, axate pe sănătate, formare profesională, infrastructură mică și activități generatoare de venituri.

CRCR și-a propus să dezvolte un spectru larg de parteneriate și numeroase contacte cu donatorii și s-a concentrat pe programele Uniunii Europene ca sursă semnificativă și durabilă de fonduri – aproximativ 80% din fondurile gestionate de CRCR provin din programe ale Uniunii europene, inclusiv fonduri structurale, în special Fondul Social European.

CRCR are în prezent aproximativ 14 angajați ca personal permanent implicat în administrarea de programe, financiar și contabilitate, management și, pe lângă aceștia, anual între 15 și 80 de colaboratori sunt implicați în implementarea activităților asociate cu programele curente, care lucrează la nivel național.

VIZIUNE

CRCR şi-a propus să devină cel mai important partener al organizaţiilor neguvernamentale ale romilor/comunităţilor de romi din România în pregătirea şi derularea de programe coerente destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor şi a dezvoltării comunităţilor în care aceștia trăiesc.

MISIUNE

Misiunea Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi este de a contribui la ameliorarea condiţiilor de viaţă a comunităţilor de romi din România.

OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI

CRCR și-a propus să:

  • sprijine eforturile comunităților de romi în vederea rezolvării problemelor specifice cu care acestea se confruntă;
  • contribuie la identificarea și neutralizarea prejudecăților și a diferitelor forme de discriminare față de romi, precum și la îmbunătățirea comunicării dintre romi și ne-romi;
  • sprijine dezvoltarea unei rețele de organizații neguvernamentale cu specific rom, capabile să dezvolte, în parteneriat cu autoritățile și comunitățile locale, soluții concrete la problemele specifice apărute;
  • încurajeze exprimarea identității culturale a romilor;
  • stimuleze implicarea activă a tinerei generații de romi;
  • rămână deschis la noile oportunități create în domeniu, urmând ca în anul 2003 să își adapteze mai bine programele la contextul național și internațional.

CONSILIUL DIRECTOR

logo-simbol

MOISĂ  FLORIN

Președinte Executiv CRCR

Sociolog

logo-simbol

GERGELY DEZIDERIU

Avocat, expert drepturile omului

logo-simbol

CHIȘ OLGA

Conferențiar Universitar, Educație

logo-simbol

ROSTAS ALBERT-IULIUS

Consultant politici pentru romi

logo-simbol

LUCIAN NĂSTASĂ KOVACS

Profesor Universitar, Cercetător

ECHIPA

logo-simbol

FLORIN MOISĂ

Președinte Executiv

[email protected]

logo-simbol

CLAUDIA MACARIA

Manager de Programe

[email protected]

logo-simbol

RADU LĂCĂTUȘ

Manager de Programe

[email protected]

logo-simbol

MARTA HERKI

Manager de Programe

[email protected]

logo-simbol

FLORIN MARIN

Coordonator Programe

[email protected]

logo-simbol

ROBERT MATEI

Coordonator Programe

[email protected]

logo-simbol

IOANA FRANCISCA NEAGA

Coordonator Programe

[email protected]

logo-simbol

NORINA HERKI

Coordonator Programe

[email protected]

logo-simbol

ANA CĂȘVEAN

Coordonator Programe

[email protected]

logo-simbol

DIANA LĂCĂTUȘ

Jurist

[email protected]

logo-simbol

IOANA CIUCAȘ

Responsabil Resurse Umane

[email protected]

logo-simbol

SANDA FĂLCUȘAN

Șef Departament Financiar-Contabil

[email protected]

logo-simbol

TOMIȚA VINȚAN

Manager Financiar

[email protected]