Skip to main content

L@EGAL 2 – investiție europeană pentru viitorul romilor din România

Despre proiect

L@EGAL 2 – investiție europeană pentru viitorul romilor din România

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget: 4.279.427, 60 RON; cheltuit: 3.630.721,33;

Parteneri: Fundația Soroș România, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Provocatie;

Perioada de implementare: Septembrie 2009 – August 2011. Țara de intervenție: România.

Obiective

Obiectivul general – Creșterea nivelului de pregătire profesională și calificarea ca experți locali pe problemele romilor a 150 de persoane angajate la nivelul autorităților publice locale din România.

Activități

Activități principale: Autorizarea partenerilor în ocupația de expert local pe problemele romilor, selecția beneficiarilor/experți romi în primării, formare profesională a 253 beneficiari, realizarea unei cercetări naționale cu privire la problemele de ocupare ale romilor.

Rezultate

  • 253 persoane participante la cursuri de formare și certificate;
  • o cercetare la nivel național legate de problemele romilor în domeniul ocupării;
  • o pagină web a experților locali.