Skip to main content

Școală după școală – primul pas pentru succesul școlar și profesional

Despre proiect

Școală după școală – primul pas pentru succesul școlar și profesional

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget:  20.869.791.00 RON;

Parteneri: Fundația Roma Education Fund Romania (REF) – solicitant; Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Asociația Centrul Cultural O Del Amenca,  Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza;

Perioada de implementare: Septembrie 2010 – August 2013

Obiective

Obiectivul general – Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu din Regiunile de dezvoltare Centru, Sud Muntenia și Nord-Est din România prin creșterea accesului copiilor romi la educația primară de calitate.