Skip to main content

Susținerea dezvoltării comunităților de romi din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru România

Despre proiect

Susținerea dezvoltării comunităților de romi din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru România

 

Perioada de implementare: Decembrie 2008- Noiembrie 2011.

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Buget: 14.016.116 RON din care s-au cheltuit: 10.332.147,18 lei; țară de intervenție: România; Parteneri: Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM); Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Cluj; Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Brașov;

Obiective

Obiectivul general – Susținerea dezvoltării a 36 localități rurale și a comunităților de romi prin dezvoltare comunitară/înființare asociații locale interetnice, cursuri de calificare, evaluare competente, activități generatoare de venituri, burse și mentorat școlar.

Activități

Activități principale: Conferințe de presă, selectarea comunităților țintă, selectare și formare facilitatori comunitari și agenți de ocupare; Facilitare comunitară – creare organizații comunitare, consiliere și orientare profesională, organizare cursuri de calificare și evaluare de competențe, acordare subvenții, consultanță și instruire activități generatoare de venituri, mentorat și burse pentru elevii din gimnaziu.

Rezultate

  • 36 structuri ale economiei sociale înființate;
  • 1372 participanți la programe de formare;
  • 110 locuri de muncă create de structurile economiei sociale;
  • 1152 romi au participat la cursuri de formare profesională și au obținut certificate de calificare;
  • 240 romi au obținut certificate de calificare în urma evaluărilor de competențe profesionale;
  • 354 elevi romi au fost sprijiniți să se integreze în sistemul educațional;
  • 2564 romi informați și consiliați.