Skip to main content

Copiii și părinții romi vor la școală!

Despre proiect

Copiii și părinții romi vor la scoală!

 

Cofinanțat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

ID: 132996

Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/132996

Parteneri: Fundația Roma Education Fund Romania (REF) – solicitant;

Obiective

Obiectivul general – Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Obiective specifice:

  • Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învățământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului “A doua șansă”, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere și subvenții.
  • Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 800 de elevi romi din clasele V-VIII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
  • Îmbunătățirea competențelor a 240 de persoane din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.