Skip to main content

MAINSTREAM SIGHIȘOARA

Logo-proiect-Mainstream

Despre proiect

„MAINSTREAM SIGHIȘOARA – investiție europeană pentru incluziunea socială”

Proiectul se adresează unui număr de 601 de persoane vulnerabile din municipiul Sighișoara, și care locuiesc în 5 zone urbane marginalizate (ZUM): Zona 1 (Strada Părângului); Zona 2 (Strada Viilor); Zona 3 (Strada Ștefan cel Mare); Zona 4 (Strada Goldberich); Zona 5 (Strada Caraiman); Zona 6 (Strada Rora); Zona 7 (Strada Dumbravei); Zona 8 (Strada Plopilor).

Co-finanțat prin: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/18/4/1/102559

Parteneri: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Sighișoara (Partener 2), Fundația Veritas (Partener 3), Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (Partener 4)

Perioada de derulare: 36 luni, în perioada August 2017 – Octombrie 2020, (proiectul a fost suspendat în perioada 01.04.2020 – 16.06.2020).

Bugetul total al proiectului este de 12.635.894,86 lei.

Obiective

Obiectivul generalPromovarea accesului egal la masuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Sighișoara, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1 – Acordarea și dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obținerea de acte de proprietate și identitate, îmbunătățirea condițiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome.

Obiectiv 2 – Dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de munca pentru 301 de persoane din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome.

Obiectiv 3 – Sprijinirea creșterii calității actului educațional pentru copii preșcolari și școlari, tineri din municipiul Sighișoara, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Activități

Activitatea 1: Managementul proiectului;

Activitatea 2: Informare și publicitate;

Activitatea 3: Realizarea procesului educativ de recuperare școlară și încurajare pentru 132 de copii (42 de preșcolari și 90 de copii din ciclu primar);

Activitatea 4: Sprijinirea a 301 de persoane din comunitățile țintă vizate pentru creșterea accesului pe piața muncii;

Activitatea 5: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

Activitatea 6: Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii socio-medicale la domiciliu și în cadrul centrului comunitar integrat pentru 600 de persoane din comunitățile țintă vizate;

Activitatea 7: Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

Activitatea 8: Acordarea de asistență juridică pentru reglementări acte de proprietate, identitate, stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială;

Activitatea 9: Campanii de informare și conștientizare/acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Resurse