Skip to main content

NEWS

29 noiembrie 2020

Proiectul „Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559) s-a desfășurat pe o perioadă de 37 de luni, 16 august 2017 – 31 noiembrie 2020, și a avut ca obiectiv general, promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zona periurbană a Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

Obiective

  • Combaterea discriminării și sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă
  • Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor și accesare de locuințe sociale
  • Sprijinirea autorităților locale în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii
  • Promovarea legislației antidiscriminare și a politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale și la locul de muncă.

Activități

Proiectul se adresează unor categorii diferite de grup țintă, printre care: 40 de reprezentanți ai departamentelor de resurse umane și conducere din 8 companii, care vor beneficia de training şi sprijin în incluziunea romilor la locul de muncă, angajați romi și neromi; 30 de autorități publice locale (APL) care vor beneficia de consultanță în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii sociale; 30 de experți locali pentru romi care vor beneficia de training în domeniul locuirii/locuințelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite în monitorizarea, raportarea și prevenirea evacuărilor forțate; alte autorități publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activiști, organisme cu rol în incluziunea romilor și profesioniști din domeniile ocupării și locuirii sociale.

Resurse

GHID – Obligația de a nu discrimina prin politicile locative

Ghid pentru autorități publice locale în vederea elaborării de criterii nediscriminatorii de atribuire și pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu privire la locuințe sociale.

GHID – De ceși cum să accesăm o locuință socială

Ghid pentru elaborarea dosarului de solicitare de locuință social pentru reprezentanți ai societății civile, experți cu responsabilități în incluziunea romilor, persoane interesate în accesarea unei locuințe sociale.

GHID – De ce este ilegal și ilegitim să lăsăm oamenii evacuați fără alternativă locativă

Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor.