Skip to main content

NEWS

28 decembrie 2021

Apel pentru formarea coaliției societății civile pentru programul Roma Civil Monitor 2021-2025

În urma adoptării Cadrului strategic al UE pentru egalitate, incluziune și participarea romilor (EURSF) la 7 octombrie 2020 și la inițiativa Parlamentului European, Comisia Europeană a lansat inițiativa Monitorul societății civile rome (RCM) pentru următorii patru ani, 2021-2025, sub titlul complet „Acțiune pregătitoare – Monitorul societății civile rome – Consolidarea capacității și implicarea organizațiilor societății civile rome și pro-rome în monitorizarea și revizuirea politicilor”.
Această inițiativă este o continuare a proiectului pilot Roma Civil Monitor 2017-2020 și vizează implicarea a cel puțin 90 de organizații ale societății civile rome și pro-rome și persoane din 26 de state membre ale UE (Malta nu este inclusă) în monitorizare și raportare, în principal privind cadrele strategice naționale pentru romi (NRSF) ale statelor membre, dar și alte politici privind romii.
Inițiativa va contribui la consolidarea capacității societăților civile naționale rome și pro-rome și le va oferi sprijin sistematic în angajarea în dialog, advocacy și cooperare cu părțile interesate la nivel național.

Prezentul Apel pentru formarea coaliției societății civile pentru programul Roma Civil Monitor 2021-2025 are în vedere selectarea a 7-8 organizații rome și pro-rome la nivel național, care vor participa la activitățile organizate de către coordonatorul pentru România – Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, sub îndrumarea și sprijinul consorțiului RCM, pentru:

 • monitorizarea critică a acțiunilor autorităților publice (sau a lipsei acestora) pentru egalitatea, incluziunea romilor, și participarea la diferite niveluri (local, regional, național),
 • participarea la proiectarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice cu impact privind egalitatea și incluziunea romilor.

În cadrul inițiativei, membrii coaliției RCM vor avea ocazia să participe în:

 • elaborarea rapoartelor naționale de monitorizare,
 • elaborarea de rapoarte tematice transnaționale,
 • elaborarea planurilor anuale naționale de cooperare durabilă,
 • cooperarea transnațională și crearea de rețele cu alte organizații ale societății civile care participă la RCM,
 • dezvoltarea și implementarea unui mic proiect finanțat de RCM.

Organizațiile rome și pro-rome interesate pot depune aplicația până la data de 12 ianuarie 2022, la adresa de email: [email protected]
Formularul de aplicație este disponibil aici.
Pentru întrebări și alte elemente de clarificare, vă rugăm contactați coordonatorul programului RCM în România, Florin Moisă, email [email protected] sau telefonic la numărul 0722948163.

Obiective

 • Combaterea discriminării și sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă
 • Facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor și accesare de locuințe sociale
 • Sprijinirea autorităților locale în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii
 • Promovarea legislației antidiscriminare și a politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale și la locul de muncă.

Activități

Proiectul se adresează unor categorii diferite de grup țintă, printre care: 40 de reprezentanți ai departamentelor de resurse umane și conducere din 8 companii, care vor beneficia de training şi sprijin în incluziunea romilor la locul de muncă, angajați romi și neromi; 30 de autorități publice locale (APL) care vor beneficia de consultanță în implementarea legislației și politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii sociale; 30 de experți locali pentru romi care vor beneficia de training în domeniul locuirii/locuințelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite în monitorizarea, raportarea și prevenirea evacuărilor forțate; alte autorități publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activiști, organisme cu rol în incluziunea romilor și profesioniști din domeniile ocupării și locuirii sociale.

Resurse

GHID – Obligația de a nu discrimina prin politicile locative

Ghid pentru autorități publice locale în vederea elaborării de criterii nediscriminatorii de atribuire și pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu privire la locuințe sociale.

GHID – De ceși cum să accesăm o locuință socială

Ghid pentru elaborarea dosarului de solicitare de locuință social pentru reprezentanți ai societății civile, experți cu responsabilități în incluziunea romilor, persoane interesate în accesarea unei locuințe sociale.

GHID – De ce este ilegal și ilegitim să lăsăm oamenii evacuați fără alternativă locativă

Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților autorităților publice locale, societății civile și experților cu responsabilități în incluziunea romilor.